Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zgłoszenie zmian niepowodujących zmian treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym dokonaniem zmiany, która nie powoduje zmiany treści licencji;

 2. Przyjęcie wniosku o dokonanie zmiany niepowodującej zmiany treści licencji.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W dniu złożenia kompletnego wniosku

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 210, 214, 217

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:
dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie zawierające:
  • Oznaczenie przedsiębiorcy (osoba fizyczna-imię i nazwisko, nazwa; osoba prawna – nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) i adres przedsiębiorcy

  • Numer posiadanej licencji

  • Określenie zmian niepowodujących zmian treści licencji w zakresie, m.in.:

   • zmniejszenia liczby pojazdów
   • zmiany numerów rejestracyjnych pojazdów

   • zmiany tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

   • zmiany certyfikatu kompetencji zawodowych

   • zmiany dokumentów potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej, zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58, z późn. zm.),

 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kawecki Piotr (04.12.2018 15:20)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (11.12.2019 11:44)