Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udzielanie informacji na temat rozwiązań projektowych miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji oraz dotyczących inwestycji na rzekach

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) na temat rozwiązań projektowych miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji oraz dotyczących inwestycji na rzekach. Inwestycje realizowane przez UMŁ oraz spółki miejskie: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. (ŁSI) , Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK), Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. (GOŚ).

  2. Uzgadnianie dokumentacji w zakresie infrastruktury miasta (m.in. przebudowa, kolizje).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
sekretariat pok. 112
pok. 201, 204, 212

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej