Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Nadzór nad eksploatacją miejskich instalacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (kompostownią odpadów roślinnych, sortownią i stacją przeładunkową)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Przyjmowanie wszelkich uwag i opinii (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) z zakresu funkcjonowania tych obiektów i instalacji.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział Gospodarki Odpadami
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
sekretariat pok. 112
pok. 216

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (06.12.2018 14:06)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (13.01.2020 12:12)