Nadzór nad eksploatacją miejskich instalacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (kompostownią odpadów roślinnych, sortownią i stacją przeładunkową)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Przyjmowanie wszelkich uwag i opinii (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) z zakresu funkcjonowania tych obiektów i instalacji.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział Gospodarki Odpadami
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
sekretariat pok. 112
pok. 216

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej