Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Opiniowanie operatów wodnoprawnych dotyczących rzek i kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w granicach miasta Łodzi

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Opiniowanie operatów wodnoprawnych dotyczących rzek i kanalizacji deszczowejzlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Łodzi oraz udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) w zakresie udzielania pozwoleń wodnoprawnych na:

  • przejścia przez rzeki rurociągami, kablami, itp.
  • odprowadzania wód opadowych do rzek
  • ustalenia poziomu piętrzenia wód w rzekach

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
sekretariat pok. 112
pok. 202

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (07.12.2018 11:28)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (13.01.2020 12:44)