Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udzielanie informacji w zakresie eksploatacji wodociągów, kanalizacji oraz w sprawach rzek

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) dotyczące m.in. spraw bieżącego utrzymania obiektów i urządzeń wod-kan oraz rzek, zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową, w tym również utrzymania terenu pod względem sanitarno-porządkowym oraz awarii i nagłych zdarzeń (zalania, podtopienia, wyłączenia).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
sekretariat pok. 112,
pok. 201,202, 204

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej