Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

50-lecie pożycia małżeńskiego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjmowanie zgłoszeń na jubileusz.

 2. Organizacja uroczystości wręczania medali.

 3. Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub osoba bliska.

 4. Przyjęcie zgłoszenia następuje w chwili przedstawienia dokumentów.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek o udostępnienie medalu przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą rocznicę. Jeśli rocznica przypada w styczniu bądź lutym danego roku, wnioski można przedstawić począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedniego.

 • Dowody osobiste do wglądu.

Informacja dla osób bliskich dokonujących zgłoszenia:

 • Do wniosku wpisuje się oprócz danych osobowych:
  • numery PESEL małżonków

  • nazwiska i imiona

  • pierwsze imiona rodziców
  • data i miejsce urodzenia

  • poprzednie nazwiska

  • miejsce zameldowania na pobyt stały obojga małżonków (jeśli małżonkowie mają różne adresy, oprócz stałych meldunków wpisują adres do korespondencji)

  • data zawarcia związku małżeńskiego.

UWAGA!

Nie wymaga się przedstawienia odpisu aktu małżeństwa.

Należy wskazać miejsce i datę zawarcia ślubu!

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji:

 • Łódź, ul. Zgierska 71

 • Łódź, al. Piłsudskiego 100

 • Łódź, ul. Pabianicka 2

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44