Ponowna opłata za grób na cmentarzu komunalnym

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

W celu dokonania ponownej opłaty za grób należy okazać:

  1. Dokument zlecenia pochówku lub dowód opłaty za miejsce grzebalne (w przypadku zagubienia zlecenia pochówku dysponent grobu proszony jest o poświadczenie pisemne tego faktu).
  2. Dwód osobisty lub inny dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej.

Wpłaty dokonuje się gotówką lub przelewem na wskazane konto Zarządu Zieleni Miejskiej. Na dokumencie przelewu muszą widnieć następujące dane: imię i nazwisko dysponenta, dokładny adres, nazwa cmentarza i oznaczenie grobu w układzie: kwatera-rząd-nr grobu.

Informacje uzupełniające

Nie pobiera się opłaty po 20 latach od grobu murowanego wielomiejscowego (piwnica).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Kancelarie cmentarzy:

Cmentarz komunalny ,,Doły”, Al. Palki 9, tel. +48 (42) 678-60-27, kom. 519 624 059
Cmentarz komunalny ,,Szczecińska”, ul. Hodowlana 28/30, tel. +48 (42) 655-82-67, kom. 519 624 360
Cmentarz komunalny ,,Zarzew”, ul. Przybyszewskiego 325, tel. +48 (42) 649-17-62, kom. 519 623 884

Godziny pracy wszystkich kancelarii:
od 01.04 do 30.09 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 -16:00, we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
od 01.10 do 31.03. we wszystkie dni robocze w godz. 8:00-16:00

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata za miejsce grzebalne zależna od rodzaju grobu zgodnie z Zał. do Zarządzenia Nr 4718/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25.10.2016 r.

nr konta bankowego:

13 1560 0013 2312 6179 3000 0011 -obowiązuje do 31.12.2021 r.

61 1240 1037 1111 0011 0911 6597 -obowiązuje od 01.01.2022 r.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Zlecenie pochówku
  • Dowód opłaty miejsce grzebalne (jeśli nie załączono zlecenia pochówku)
  • Pisemne poświadczenie faktu zlecenia pochówku (w przypadku zagubienia zlecenia pochówku)
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 912, 1669)
  • zarządzenie Nr 4718/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2016 r.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Zieleni Miejskiej

Komórka

Wydział Cmentarze Komunalne