Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Opiniowanie lokalizacji obiektów i inwestycji pod kątem ochrony zieleni

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie opinii pozytywnej bądź negatywnej pod kątem kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w DepartamenciePolityki Społecznej i Zieleni
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
pokój: 44, 53, 54, 55, 56

Opłaty

Opłata skarbowa (w przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie opinii zwraca się pełnomocnik strony) 17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek, podanie zawierające - plan zagospodarowania opiniowanej nieruchomości oraz inwentaryzację zieleni kolidującej z planowaną inwestycją

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42),

  • regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Łodzi, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21.03.2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi,

  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340),

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44