Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem oświetlenia iluminacyjnego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Udzielanie informacji w sprawach dotyczących utrzymania oświetlenia iluminacyjnego, oświetlenia świątecznego Miasta, choinki miejskiej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
Oddział Energetyki Miejskiej
pok. 101 - 103

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
  • art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (24.04.2019 15:37)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (14.01.2020 10:24)