Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udzielanie informacji w zakresie przedsięwzięć energooszczędnych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) w zakresie: przedsięwzięć energooszczędnych; oszczędności energii elektrycznej i cieplnej; termomodernizacji obiektów gminnych; termomodernizacji obiektów edukacyjnych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów publicznych, zespołów szkół, liceów, specjalnych środków szkolno-wychowawczych; termomodernizacji budynku miejskiej przychodni, budowy oświetleń skwerów na terenach gminnych nie podlegające ZDiT i Zarządowi Zieleni.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
Oddział Energetyki Miejskiej
pok. 101 - 103

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545),

  • § 49 ust. 1 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi (załącznik do zarządzenia Nr 637/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lutego 2019 r.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej