Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Prowadzenie spraw dotyczących utrzymania fontann na terenach będących we władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Udzielanie informacji (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) dotyczących spraw utrzymania fontann na terenach będących we władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Oddział Usług Komunalnych
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
sekretariat pok. 112
pok. 220

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 )

  • art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (26.04.2019 09:08)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (13.11.2019 15:40)