Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Impreza artystyczna lub rozrywkowa

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej składa się nie później niż na 30 dni przed planowana datą imprezy.

 2. Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej podlega przyjęciu i rejestracji.

 3. W określonych prawem sytuacjach wydawana jest decyzja odmawiająca przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej.

 4. Formularz zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej dostępny jest w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronach internetowych i w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi.

Informacje uzupełniające

 • W przypadku gdy impreza artystyczna lub rozrywkowa przeprowadzana jest z zajęciem drogi publicznej, organizator imprezy winien uzyskać zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.

 • W przypadku organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej w plenerze na terenie innym niż droga publiczna wymagana jest zgoda lub akceptacja zarządcy (właściciela) terenu. W przypadku publicznych terenów gminnych komórką właściwą jest w takim wypadku Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, a w przypadku terenów „zielonych” — Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 175 pok. 317
90-447 Łódź

Telefony:

 • tel.: +48 (42) 638-46-64
 • fax: +48 (42) 638-46-70
 • e-mail: czk.sekretariat@uml.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej
Szablon dokumentu
 • Zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny wydawane przez Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
 • Zgoda – akceptacja Wydziału Dysponowania Mieniem w przypadku terenów gminnych (w przypadku organizacji imprezy w plenerze na terenie innym niż droga publiczna)
 • Zgoda – akceptacja Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w przypadku zajęcia terenów „zielonych”

Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w imieniu którego w sprawach z zakresu imprez artystycznych lub rozrywkowych działa Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44