Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zatwierdzanie regulaminów strzelnic

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Zainteresowany składa pisemny wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy.
  2. Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta), w Łodzi - Prezydenta Miasta.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Oddział Spraw Obronnych
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, pok. 325, III piętro

Telefony:

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek
  • Załącznik - regulamin strzelnicy

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 47 i 48 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18, poz. 234, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem organu, który decyzję wydał - w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (26.04.2019 15:14)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (05.09.2019 10:30)