Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Leżący nietrzeźwy, osoba pod wpływem alkoholu, która wywołuje zgorszenie lub zagraża życiu swojemu lub innych osób

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Informacja przekazywana jest do dyżurnego Straży Miejskiej;
 2. Dyżurny Straży Miejskiej wysyła na miejsce interwencji patrol Straży Miejskiej;
 3. Strażnik na miejscu interwencji weryfikuje treść zgłoszonej interwencji ze stanem faktycznym;
 4. O ile występują przesłanki strażnik doprowadza osobę nietrzeźwą do MCZP lub miejsca zamieszkania;
 5. Jeżeli nietrzeźwy był sprawcą wykroczenia strażnik prowadzi postępowanie w sprawie o wykroczenie.

Informacje uzupełniające

Należy zgłaszać przypadki, gdy osoby nietrzeźwe znajdują się w okoliczności, które mogą zagrażać ich życiu lub zdrowiu oraz swoim zachowaniem powodują zakłócenie porządku publicznego albo zachowują się agresywnie.

Informację o takich zdarzeniach należy zgłaszać na Policję, do Straży Miejskiej lub do pogotowia ratunkowego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Straż Miejska:

 • Oddział Dzielnicowy Bałuty ul. Mokra 10
 • Oddział Dzielnicowy Górna Al. Politechniki 32
 • Oddział Dzielnicowy Polesie ul. Krzemieniecka 2b
 • Oddział Dzielnicowy Śródmieście ul. Piotrkowska 112
 • Oddział Dzielnicowy Widzew ul. Piłsudskiego 100
 • Oddział Prewencji ul. Mokra 10.
 • Oddział Ogólnomiejski ul. Rydla 19
 • Wydział Dowodzenia ul. Kilińskiego 81

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 20 ustawy o strażach gminnych do prokuratora.

Realizator

Jednostka

Straż Miejska

Komórka

Wydział Dowodzenia

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (09.05.2019 11:23)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (09.05.2019 12:10)