Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie Karty Rabatowej „Młodzi w Łodzi”

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Aby otrzymać Kartę Rabatową „Młodzi w Łodzi” należy zarejestrować się na stronie (dotyczy studentów) http://mlodziwlodzi.pl/kartarabatowa i potwierdzić tożsamość przy odbiorze karty za pomocą legitymacji studenckiej.

 2. Kartę rabatową można odebrać w terminie do 2 miesięcy od daty rejestracji.

Informacje uzupełniające

 • Karta Rabatowa „Młodzi w Łodzi” przeznaczona jest dla studentów łódzkich uczelni bez rozróżnienia na uczelnie publiczne i niepubliczne (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich), uczniów objętych programem Mia100 Talentów oraz firm i instytucji.

 • Karta uprawnia jej posiadacza do uzyskania zniżek i rabatów oferowanych przez Partnerów Karty.

 • Jest to karta plastikowa, posiadająca swój unikalny numer , wymagająca rejestracji, wydawana bezpłatnie dla studentów wszystkich łódzkich uczelni bez rozróżnienia na uczelnie publiczne i niepubliczne oraz typy studiów, ważna z aktualną legitymacją studencką lub uczniowskiej (dotyczy uczniów objętych programem Mia100 Talentów).

 • Partnerami projektu są firmy usługowe, gastronomiczne, rozrywkowe, sportowe i edukacyjne z Łodzi, które deklarują uczestnictwo w projekcie na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach.

 • Partnerzy przystępujący do projektu zobowiązują się do udzielania ustalonego rabatu w odniesieniu do oferty aktualnie obowiązującej każdej osobie będącej studentem łódzkiej uczelni lub uczniem objętym programem Mia100 Talentów i jednocześnie posiadającej kartę rabatową

 • Aby zostać partnerem Karty Rabatowej „Młodzi w Łodzi” należy skontaktować się mailowo mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W trybie ciągłym przez cały rok

Miejsce załatwienia

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Oddział Współpracy z Uczelniami

93-590 Łódź, Al. Politechniki 32

pokój: 114

e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl oraz na stronie www.mlodziwlodzi.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Formularz elektroniczny dla studentów:
Formularz
 • Przy odbiorze karty wymagana jest legitymacja studencka.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała NR XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (21.05.2019 12:42)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (18.12.2019 14:11)