Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Obsługa przedsiębiorcy, inwestora, start upu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Kompleksowa obsługa przedsiębiorców, start upów i inwestorów z Łodzi i regionu oraz utrzymywanie pozytywnych relacji biznesowych zachęcających do rozwoju gospodarczego w Łodzi i regionie.

  2. Udzielenie zainteresowanym podmiotom kompleksowej informacji (telefonicznie, emailowo bądź w czasie spotkania) lub umówienie osobistego spotkania w siedzibie firmy lub na terenie UMŁ w celu poznania potrzeb podmiotów i ustalenia czynnościami, które należy podjąć w celu realizacji sprawy ułatwienia podmiotom działalności w Łodzi, np. z uwzględnieniem wsparcia ze strony innych komórek UMŁ.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W trybie ciągłym przez cały rok, niezwłocznie po otrzymaniu zapytania.

Miejsce załatwienia

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Oddział Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104a

boi@uml.lodz.pl

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie przyjęcia "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+"

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (21.05.2019 13:38)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (18.12.2019 13:44)