Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Ubieganie się o patronat programu „Młodzi w Łodzi”

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Organizator zainteresowany, by jego inicjatywa została objęta patronatem medialnym Młodzi w Łodzi zobowiązany jest do wypełnienia stosownego wniosku dostępnego na stronie www.mlodzwlodzi.pl (https://mlodziwlodzi.pl/o-programie/patronat-programu-mlodzi-w-lodzi/).

  2. Wniosek o przyznanie patronatu programu Młodzi w Łodzi organizator powinien przesłać w wersji elektronicznej na adres: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.

  3. Wniosek można też złożyć w wersji papierowej.

Informacje uzupełniające

  • Program Młodzi w Łodzi obejmuje patronatem przedsięwzięcia o tematyce związanej z działaniami prowadzonymi w ramach programu, w szczególności przedsięwzięcia skierowane do łódzkich studentów, młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych.

  • Patronat programu Młodzi w Łodzi jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

  • W przypadku przyznania patronatu, informacja o wydarzeniu zostanie zamieszczona na portalu internetowym www.mlodziwlodzi.pl oraz przesłana w cotygodniowym newsletterze do zarejestrowanych subskrybentów. Organizatorom udostępniony zostanie również logotyp programu Młodzi w Łodzi celem umieszczenia na materiałach promocyjno-informacyjnych dot. danego wydarzenia.

  • Uzyskanie patronatu programu Młodzi w Łodzi może wiązać się z przekazaniem na rzecz organizatora drobnych materiałów promocyjnych. Szczegóły dotyczące przyznawania patronatu Młodzi w Łodzi dostępne są na stronie www.mlodziwlodzi.pl w zakładce „o programie”.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

14 dni

Miejsce załatwienia

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Prezydenta
Oddział Współpracy z Uczelniami
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 114
e-mail: szkolenia@mlodziwlodzi.pl oraz na stronie www.mlodziwlodzi.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała NR XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (21.05.2019 16:16)

Informację zmodyfikował(a): Kupisz Zofia (22.05.2019 14:00)