Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zgłoszenie do konkursu „Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Startup”

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Zapoznanie się z regulaminem konkursu i wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://startupy.lodz.pl/

Informacje uzupełniające

 • Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Startup, to konkurs ukierunkowany na innowacyjne projekty zarówno naukowe, technologiczne jak i kreatywne/artystyczne we wczesnej fazie rozwoju.

 • Najlepiej rokującym osobom/zespołom zapewniamy dostęp do szkoleń, doradztwa, opieki mentorskiej ze strony doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów i przedstawicieli funduszy VC.

 • Do konkursu można zgłaszać zarówno projekty, usługi zmieniające świat globalnie, jak i te mniejsze nowatorskie wpisujące się w potrzeby lokalnego rynku.

 • Ideą Konkursu jest łączenie młodego biznesu różnych środowisk z potencjalnymi kontrahentami oraz inwestorami. Konkurs, to przestrzeń dla networkingu pomiędzy młodym i dojrzałym biznesem oraz szansa na zdobycie kapitału na start lub rozwój firmy.

 • Dla laureatów konkursu nagrodę główną stanowi 40.000 PLN oraz nagrody rzeczowe i finansowe fundowane przez parterów konkursu.

 • Konkurs zrealizowany zostanie w czterech etapach:

  1. w pierwszym etapie osoby zainteresowane udziałem w Konkursie przesyłają formularze zgłoszeniowe; Organizator wraz z Parterami Strategicznymi Konkursu ocenia zgłoszenia oraz kwalifikuje Uczestników do etapu szkoleń grupowych, doradztwa oraz mentoringu; lista uczestników II etapu zastanie opublikowana na stronie www.startupy.lodz.pl;

  2. w drugim etapie przeprowadzone zostaną szkolenia grupowe, indywidualne doradztwo oraz mentoring; podczas tego etapu uczestnicy przygotowują 1 minutowe filmy promujące projekt;

  3. w trzecim etapie Uczestnicy dokonają maksymalnie 10 minutowej prezentacji przed Kapitułą Konkursu, która dokona wyboru najbardziej innowacyjnych i kreatywnych projektów; podczas tego etapu, dostarczone przez uczestników filmy zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.startupy.lodz.pl, a następnie poddane głosowaniu internetowemu, którego celem będzie wyłonienie jednego laureata Nagrody Internautów dla autora/zespołu zakwalifikowanego do III etapu Konkursu;

  4. w czwartym etapie autorzy projektów wybranych spośród prezentowanych przed Kapitułą Konkursu zaprezentują się przed inwestorami prywatnymi oraz funduszami kapitałowymi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Harmonogram konkursu corocznie ogłaszany jest na stronie http://www.startupy.lodz.pl

Miejsce załatwienia

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Oddział Rozwoju i Relacji z Inwestorami

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 a

e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl oraz na stronie http://www.startupy.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Brak

 

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała NR XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (22.05.2019 10:53)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (18.12.2019 14:36)