Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Eksploatacja lokali użytkowych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Przywracanie tytułu prawnego do lokalu użytkowego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek
  • Kopia umowy najmu
  • Kopia aneksu do umowy najmu informującego o wysokości stawki czynszowej
  • Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
  • Kopia NIP
  • Regon
  • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała nr chwała nr XI/0186/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi (tekst jednolity: wprowadzony uchwałą nr XXXIII/876/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Użytkowych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44