Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Podnajem powierzchni lokalu użytkowego położonego w halach targowych

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Podnajem lokalu użytkowego do 35% powierzchni oraz powyżej 35% powierzchni lokalu użytkowego w sprawach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
przyjmowanie podań – parter

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek najemcy lokalu
  • Kopie dokumentów potwierdzających przyczynę prośby w przypadku podnajmu powyżej 35% powierzchni
  • Oświadczenie o niezaleganiu przez najemcę z należnościami z tytułu najmu
  • Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
  • NIP
  • Regon

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • zarządzenie nr 4117/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe (z późn. zm.),

  • zarządzenie nr 3269/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 01.04.2016 r. w sprawie zasad zmiany warunków najmu lokali użytkowych.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Użytkowych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (27.05.2019 12:17)

Informację zmodyfikował(a): Kupisz Zofia (05.06.2019 10:58)