Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zmiana najemcy lokalu użytkowego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Zmiana najemcy lokalu użytkowego:

 1. Z wniosku najemcy lokalu użytkowego o cesję prawa do najmu na współmałżonka, wstępnych lub zstępnych albo z wniosku najemcy lokalu użytkowego o zmianę strony umowy najmu przez przystąpienie do umowy po stronie najemcy tych osób;
 2. Z wniosku najemcy lokalu użytkowego przez przystąpienie do umowy po stronie najemcy osób fizycznych (osoby fizycznej), z którymi prowadzi wspólnie działalność gospodarczą, lub ze spółką osobową w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, której jest udziałowcem albo z wniosku najemcy lokalu użytkowego o cesję prawa najmu na rzecz tych podmiotów;
 3. W sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności uzasadniających zmianę najemcy z pominięciem zasad wynikających z ust. 1 i 2, zmiana najemcy może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Łodzi; W sytuacji śmierci najemcy lokalu użytkowego prawo do najmu przechodzi na spadkobierców, po udowodnieniu przejścia prawa do najmu.

Informacje uzupełniające

Obecny i przyszły najemca składają wnioski osobiście.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

Telefony:

 • RON ,,CENTRUM’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON11, RON12, RON13)
 • RON ,,PÓŁNOC’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON1, RON2, RON3)
 • RON ,,POŁUDNIE’’ 93-523 Łódź ul. Paderewskiego 47, tel. +48 (42) 684-81-80
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON5, RON6, RON7)
 • RON ,,WSCHÓD’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON4, RON14 RON15)
 • RON ,,ZACHÓD’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON8, RON9, RON10)

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
Formularz
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące okresu działalności spółki
 • Okazanie zgody udzielonej przez wynajmującego na wspólne prowadzenie działalności gospodarczej
 • Dokument potwierdzający pokrewieństwo - w przypadku zmiany najemcy z tytułu dopisania do umowy najmu lub cesji prawa do najmu współmałżonka, wstępnego lub zstępnego
 • Akt zgonu najemcy - w przypadku zmiany najemcy z tytułu zgonu najemcy
 • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest spadkobiercą po zmarłym najemcy - w przypadku zmiany najemcy z tytułu zgonu najemcy

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Zarządzenie nr 3269/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad zmiany warunków najmu lokali użytkowych (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Użytkowych