Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wynajem lokali na rzecz organizacji pozarządowych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Organizacjom pozarządowym, których działalność jest uregulowana ustawowo, mogą być wynajmowane lokale użytkowe z wyłączeniem lokali użytkowych usytuowanych na parterach budynków frontowych mających wejście i witrynę na ulicę oraz lokali przeznaczonych na działalność gastronomiczną, z przeznaczeniem na działalność statutową. Wynajem następuje z pominięciem przetargu, za zgodą Prezydenta Miasta Łodzi, po uzyskaniu opinii Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi. Wyjątek stanowią fundacje i stowarzyszenia, którym Prezydent Miasta Łodzi, po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej oraz Komisji Kultury RM w Łodzi, może wynająć lokale użytkowe w strefie „0” na prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacje uzupełniające

Wyjątek stanowią fundacje i stowarzyszenia, którym Prezydent Miasta Łodzi, po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej RM w Łodzi, może wynająć lokale użytkowe w strefie „0” na prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek organizacji pozarządowej ze wskazaniem adresu lokalu
  • Kopia statutu organizacji
  • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała Nr XI/0186/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi (tekst jednolity: wprowadzony Uchwałą nr XXXIII/876/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016 poz. 4039),

  • zarządzenie Nr 5017/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Użytkowych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (29.05.2019 15:15)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (14.05.2020 14:07)