Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wynajem lokali na rzecz organizacji pozarządowych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Organizacjom pozarządowym, których działalność jest uregulowana ustawowo, mogą być wynajmowane lokale użytkowe z wyłączeniem lokali użytkowych usytuowanych na parterach budynków frontowych mających wejście i witrynę na ulicę oraz lokali przeznaczonych na działalność gastronomiczną, z przeznaczeniem na działalność statutową. Wynajem następuje z pominięciem przetargu, za zgodą Prezydenta Miasta Łodzi, po uzyskaniu opinii Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi. Wyjątek stanowią fundacje i stowarzyszenia, którym Prezydent Miasta Łodzi, po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej oraz Komisji Kultury RM w Łodzi, może wynająć lokale użytkowe w strefie „0” na prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacje uzupełniające

Wyjątek stanowią fundacje i stowarzyszenia, którym Prezydent Miasta Łodzi, po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej RM w Łodzi, może wynająć lokale użytkowe w strefie „0” na prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

Telefony:

 • RON ,,CENTRUM’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON11, RON12, RON13)
 • RON ,,PÓŁNOC’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON1, RON2, RON3)
 • RON ,,POŁUDNIE’’ 93-523 Łódź ul. Paderewskiego 47, tel. +48 (42) 684-81-80
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON5, RON6, RON7)
 • RON ,,WSCHÓD’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON4, RON14 RON15)
 • RON ,,ZACHÓD’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON8, RON9, RON10)

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek organizacji pozarządowej ze wskazaniem adresu lokalu
 • Kopia statutu organizacji
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XI/0186/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi (tekst jednolity: wprowadzony Uchwałą nr XXXIII/876/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016 poz. 4039),

 • zarządzenie Nr 5017/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Użytkowych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44