Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu ortopedycznego lub pomocniczego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Tylko osobiście, sprzęt jest wypożyczany osobie, która okazuje się swoim dokumentem tożsamości.

 2. Osoba wypożyczająca sprzęt ortopedyczny lub pomocniczy informowana jest o zasadach używania wypożyczanego sprzętu oraz o konsekwencjach finansowych nie zwrócenia sprzętu, zwrócenia go po terminie na jaki został wypożyczony lub zwrócenia go w stanie uszkodzonym (osoba wypożyczająca podpisuje regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego).

 3. Po okazaniu wymaganego dokumentu (dowodu tożsamości), osoba wypożyczająca otrzymuje do wypełnienia wniosek (karta wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego) oraz wnosi kaucję zwrotną za wypożyczany sprzęt, jak również informowana jest o wysokości opłaty jaką należy wnieść za okres wypożyczenia (opłata ta jest pobierana w dniu zdawania wypożyczonego sprzętu). Następuje wydanie odpowiedniego sprzętu ortopedycznego lub pomocniczego przez pracownika Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Informacje uzupełniające

 • Wypożyczany sprzęt ortopedyczny i pomocniczy jest własnością Urzędu Miasta, a jego wypożyczanie w Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego przy ul. Sienkiewicza 5 prowadzi Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

 • Osoba zainteresowana uzyskuje także od pracownika Oddziału ds. Osób Niepełnosprawnych informacje o tym iż:

  • na terenie miasta Łodzi znajdują się inne wypożyczalnie przedmiotowego sprzętu (osoba zainteresowana otrzymuje adresy oraz nr telefonów tych wypożyczalni),

  • w NFZ (ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275-40-03) może otrzymać promesę pozyskania sprzętu,

  • lekarz specjalista (posiadający umowę z NFZ) wypisuje zapotrzebowanie na zakup sprzętu ortopedycznego lub pomocniczego,

  • istnieje możliwość dofinansowania do zakupu sprzętu ze środków PFRON (jego wysokość zależy od dochodu osoby z niepełnosprawnością, rodzaju i stopnia niepełnosprawności – procedury postępowania w tym przedmiocie w MOPS – Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej, ul. Piotrkowska 149, tel. 42 685-43-53,

  • istnieje możliwość odpisu podatkowego od dochodu na koniec roku (dot. udziału własnego w zakupie sprzętu ortopedycznego i pomocniczego),

  • inne informacje dotyczące środowiska osób z niepełnosprawnością znajdują się na określonych stronach internetowych (osoba zainteresowana otrzymuje adresy tych stron).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Sprzęt ortopedyczny lub pomocniczy wydawany jest w dniu załatwiania sprawy.

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych
Łódź, ul. Zachodnia 47
parter, naprzeciw portierni

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
Łódź, ul. Łąkowa 3/5, kl. 14, parter
wtorek, środa, czwartek: 9.00.-15.00.

Telefony:
(udzielanie informacji o: rodzaju dostępnego do wypożyczenia sprzętu, wysokości opłat, wysokości kaucji);
+48 (42) 638-45-74,
+48 (42) 638-45-41.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

 • Opłata za dobę wypożyczenia (jej wysokość zależy od rodzaju wypożyczonego sprzętu)
 • Kaucja zwrotna (jej wysokość zależy od rodzaju wypożyczanego sprzętu)
 • Opłaty i koszty dodatkowe (w sytuacjach opisanych w regulaminie wypożyczalni)

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Karta wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego
Szablon dokumentu
 • Dowód tożsamości osoby wypożyczającej sprzęt rehabilitacyjny

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych