Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przedłużanie umów najmu socjalnego lokalu mieszkalnego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Rozpatrzenie sprawy następuje na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego oddanego w najem socjalny.

 2. Wniosek jest weryfikowany pod kątem spełnienia przesłanek do oddania w najem socjalny lokalu mieszkalnego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku wydawane jest skierowanie do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego na kolejny okres 12 miesięcy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc na weryfikację wniosku

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Mieszkalnych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
przyjmowanie podań – kancelaria Zarządu Lokali Miejskich - parter

Telefony:

 • RON ,,CENTRUM’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON11, RON12, RON13)
 • RON ,,PÓŁNOC’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON1, RON2, RON3)
 • RON ,,POŁUDNIE’’ 93-523 Łódź ul. Paderewskiego 47, tel. +48 (42) 684-81-80
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON5, RON6, RON7)
 • RON ,,WSCHÓD’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON4, RON14 RON15)
 • RON ,,ZACHÓD’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00.
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON8, RON9, RON10)

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Do złożenia:

 • Wniosek o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego
Szablon dokumentu
 • Opinia Miejskiego Administratora Nieruchomości o sposobie korzystania z lokalu
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o stanie majątkowym
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity ogłoszony uchwałą nr LVIII/1400/17 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Mieszkalnych