Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym zawieszeniem wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie:

  • przewozu osób taksówką

  • przewozu osób samochodem osobowym;

  • przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

 2. Przyjęcie zawiadomienia w sprawie zawieszenia wykonywania krajowego transportu drogowego;

 3. Przewoźnik drogowy może zawiesić wykonywanie transportu drogowego rzeczy w całości albo w części na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Proporcjonalnie do okresu zawieszenia i liczby zawieszonych wypisów na wniosek przedsiębiorcy można uzyskać zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji.

Informacje uzupełniające

 • Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie krajowego transportu drogowego w całości albo w części na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Proporcjonalnie do okresu zawieszenia i liczby zawieszonych wypisów na wniosek przedsiębiorcy można uzyskać zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji;

 • Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu wypisów wydanych na pojazdy, którymi nie będzie prowadził, w okresie zawieszenia, działalności gospodarczej (nie dotyczy krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – w tym przypadku zobowiązany jest do zwrotu licencji).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddziałds. Krajowego Transportu Drogowego
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 210, 214, 217

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Opłaty

Pełnomocnictwo 17 zł

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Proporcjonalnie do okresu zawieszenia na wniosek przedsiębiorcy można uzyskać zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Zawiadomienie o zawieszeniu transportu drogowego osób/rzeczy
Szablon dokumentu
 • Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Szablon dokumentu
 • Pełnomocnictwo, w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2019, poz. 58 z późn. zm.),

 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 poz. 1000).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (21.08.2019 08:33)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (10.12.2019 14:05)