Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udzielanie i wydawanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia (wypisu) z ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy przedsiębiorców którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem przekazania danych z ewidencji działalności gospodarczej do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), tj . 31 grudnia 2011 r.

Informacje uzupełniające

Informacje o przedsiębiorcach , których dane przekazane zostały z ewidencji działalności gospodarczej do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), znajdują się stronie https://ceidg.gov.pl – Baza przedsiębiorców.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Rynku Pracy i Ewidencji Działalności Gospodarczej
93-590 Łódź, Al. Politechniki 32
pok. 303

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: Getin Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia (wypisu) z ewidencji działalności gospodarczej
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie zaświadczenia (wypisu)

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
  • art. 66 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (Łódź ul. Piotrkowska 86) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi (Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Oddział Rynku Pracy i Ewidencji Działalności Gospodarczej, al. Politechniki 32, 93-590 Łódź ) w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej