Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Sporządzanie aneksów do umów notarialnych

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Właściciel lokalu w składanym piśmie opisuje czego ma dotyczyć sprostowanie umowy notarialnej (np. numeru lokalu, struktury lokalu, numeru piętra, powierzchni użytkowej lokalu, wysokości udziału, opłaty rocznej, numeru księgi wieczystej, numeru działki, powierzchni działki, adresu).

 2. Korekta umowy następuje w formie aktu notarialnego i poprzedzona jest podpisaniem aneksu w zakresie zmian pomiędzy Miastem Łódź a właścicielem lokalu.

 3. Wniosek można złożyć:

  • osobiście,

  • przez pełnomocnika,

  • za pośrednictwem operatora pocztowego,

  • elektronicznie przez platformę ePUAP.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Przepisy prawa nie przewidują terminu realizacji.

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, II piętro, pokój 249.

Wniosek składa się w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera).

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Skarbowa za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo opłata nie dotyczy) 17,00 zł

Nr konta do wniesienia opłaty: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (pismo ogólne)
Formularz

W przypadku działania przez pełnomocnika:

 • Pełnomocnictwo (pełnomocnictwo szczegółowe - uwzględniające dane czynności a w przypadku gdyby właściciel/e postanowił/li ustanowić pełnomocnika za granicą państwa polskiego dla skuteczności pełnomocnictwa w kraju niezbędne jest opatrzenie go klauzulą apostille)
 • Dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości