Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zgłoszenie powstania terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Zarząd nie posiadającej osobowości prawnej jednostki terenowej stowarzyszenia jest zobowiązany do zgłoszenia jej do właściwego organu nadzoru w ciągu 14 dni od daty powstania jednostki.

Etapy procedury:

 1. Podmiot zgłaszający składa następujące dokumenty:
  • zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,

  • protokół z utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (zawierający informację o składzie zarządu i adresie siedziby jednostki),

  • listę członków założycieli terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,

  • uchwałę władz głównych stowarzyszenia w sprawie utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z siedzibą w Łodzi (jeżeli statut stowarzyszenia przewiduje konieczność podjęcia ww. uchwały),

  • statut stowarzyszenia.

 2. Organ nadzoru sprawdza dokumenty i ustala czy spełnione są warunki, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 3. W przypadku stwierdzenia, iż zgłoszenie terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia nie spełnia wymogów określonych ustawą, organ nadzoru występuje do Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia o uzupełnienie zgłoszenia.

W celu usprawnienia obsługi związanej ze zgłoszeniem terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia wymagane dokumenty można złożyć bezpośrednio u merytorycznych pracowników Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Informacje uzupełniające

Organem nadzorującym terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszeń jest starosta właściwy ze względu na siedzibę jednostki terenowej stowarzyszenia (Prezydent Miasta Łodzi) – art. 20 ust. 1 w związku z art. 8. ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Szczegółowe informacje można również znaleźć pod adresem strony:https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/uzyteczne-dla-ngo/ (w zakładce „Zgłoszenie powstania terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia”).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
II piętro, pok. 205

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
 • protokół z utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (zawierający informację o składzie zarządu i adresie siedziby jednostki)
Szablon dokumentu
 • lista członków założycieli terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
Szablon dokumentu
 • uchwała władz głównych stowarzyszenia w sprawie utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z siedzibą w Łodzi (jeżeli statut stowarzyszenia przewiduje konieczność podjęcia ww. uchwały)
 • statut stowarzyszenia

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (07.02.2020 15:12)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (07.02.2020 15:14)