Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem przez Skarb Państwa

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie przez Skarb Państwa postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od terminów innych podmiotów, tj. terminy sądowe.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Spadków i Darowizn
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104, pok. 359, 352

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przeprowadzenie postępowania spadkowego (ze wskazaniem informacji uprawdopodobniających dziedziczenie przez Skarb Państwa stosownie do art. 935 Kodeksu cywilnego)

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Art. 935 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).
  • Art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem