Najem socjalny lokalu dla osób, które nie mają tytułu prawnego do lokalu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Rozpatrzenie sprawy następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
 2. Weryfikacja wniosku następuje pod kątem spełnienia przesłanek do oddania w najem socjalny lokalu.
 3. Po pozytywnej weryfikacji wniosku sprawa zostaje przyjęta do realizacji.
 4. Po umieszczeniu nazwiska osoby zainteresowanej na liście osób zakwalifikowanych do przyznania lokalu mieszkalnego z najmem socjalnym w danym roku kalendarzowym, wskazywany jest lokal z najmem socjalnym.
 5. Po akceptacji wskazania wydawane jest skierowanie do zawarcia umowy z najmem socjalnym na lokal na czas oznaczony.
 6. Realizacja listy następuje po wskazaniu 3 propozycji lokali - bezzwłocznie po pozyskaniu stosownego lokalu z najmem socjalnym.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc na weryfikację wniosku.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Mieszkalnych
90-514 Łódź al. Kościuszki 47
przyjmowanie podań – kancelaria Zarządu Lokali Miejskich- parter

e-mail: zlm@zlm.lodz.pl

Telefony:

 • RON ,,CENTRUM’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
 • RON ,,PÓŁNOC’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
 • RON ,,POŁUDNIE’’ 93-523 Łódź ul. Paderewskiego 47, tel. +48 (42) 684-81-80
 • RON ,,WSCHÓD’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
 • RON ,,ZACHÓD’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Do złożenia:
 • Wniosek przedłużenie umowy
Szablon dokumentu
 • Wniosek
Szablon dokumentu
 • Deklaracja o wysokości dochodów
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie majątkowe
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie dot. tytułu prawnego do innego lokalu, w tej samej lub pobliskiej miejscowości
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie - tytuł prawny do innego lokalu
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała nr XL/1223/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1501)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Mieszkalnych