Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Najem lokalu socjalnego dla osób, które nie mają tytułu prawnego do lokalu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Rozpatrzenie sprawy następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

 2. Weryfikacja wniosku następuje pod kątem spełnienia przesłanek do oddania w najem lokalu socjalnego.

 3. Po pozytywnej weryfikacji wniosku sprawa zostaje przyjęta do realizacji.

 4. Po umieszczeniu nazwiska osoby zainteresowanej na liście osób zakwalifikowanych do przyznania lokalu mieszkalnego z najmem socjalnym w danym roku kalendarzowym, wskazywany jest lokal socjalny.

 5. Po akceptacji wskazania wydawane jest skierowanie do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny na czas oznaczony.

 6. Realizacja listy następuje po wskazaniu 3 propozycji lokali- bezzwłocznie po pozyskaniu stosownego lokalu socjalnego - bezzwłocznie po pozyskaniu stosownych lokali mieszkalnego do najmu socjalnego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc na weryfikację wniosku.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Mieszkalnych
90-514 Łódź al. Kościuszki 47
przyjmowanie podań – kancelaria Zarządu Lokali Miejskich- parter

Telefony:

 • RON ,,CENTRUM’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON11, RON12, RON13)
 • RON ,,PÓŁNOC’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON1, RON2, RON3)
 • RON ,,POŁUDNIE’’ 93-523 Łódź ul. Paderewskiego 47, tel. +48 (42) 684-81-80
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON5, RON6, RON7)
 • RON ,,WSCHÓD’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON4, RON14 RON15)
 • RON ,,ZACHÓD’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON8, RON9, RON10)

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Do złożenia:

 • Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego - socjalnego (wnioskodawca zamieszkujący w zasobie mieszkaniowym Łodzi)
Szablon dokumentu
 • Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego - socjalnego (wnioskodawca zamieszkujący w innym zasobie)
Szablon dokumentu
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o stanie majątkowym
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity ogłoszony uchwałą nr LVIII/1400/17 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Mieszkalnych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44