Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Informacja o organizacjach pozarządowych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Udzielane są informacje o organizacjach pozarządowych mających siedzibę na terenie Łodzi (stowarzyszeniach, fundacjach, związkach stowarzyszeń, terenowych jednostkach organizacyjnych stowarzyszeń). Wszystkie podmioty (organizacje, instytucje, osoby prywatne) zainteresowane uzyskaniem informacji adresowych o organizacjach pozarządowych, mających siedzibę na terenie Łodzi, mogą zgłaszać zapytania o dane teleadresowe. Możliwe jest uzyskanie informacji w dwóch trybach:

  1. Zainteresowany samodzielnie uzyskuje informacje na stronie internetowej UMŁ poprzez odesłanie do oficjalnej strony Krajowego Rejestru Sądowego >>>,

  2. Zainteresowany zgłasza na piśmie lub drogą elektroniczną wniosek o udzielenie informacji teleadresowej nt. organizacji pozarządowej – po sprawdzeniu w bazie danych o organizacjach pozarządowych, zainteresowany uzyskuje na piśmie lub elektronicznie potrzebne informacje.

Informacje uzupełniające

Informacje o organizacjach pozarządowych mających siedzibę na terenie Łodzi udzielane są na podstawie danych, które zostały przekazane przez organizacje pozarządowe i Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Z tego powodu Urząd Miasta Łodzi nie ma wpływu na aktualność tych danych.

Od 1 stycznia 2007 r. działa elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego - Wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym >>>

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
II piętro, pok. 205

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),

  • art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.),

  • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.),

  • art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm.).

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (12.05.2020 12:20)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (12.05.2020 12:23)