Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Sprzedaż (zakup) drewna

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Leśnictwo prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych pozostających w jego władaniu.
  2. Obligatoryjnie sprzedaż i wydawanie drewna oraz udzielanie informacji o zapasie posiadanego drewna prowadzona jest przez wszystkich leśniczych w każdy wtorek i czwartek w godz 7.00-9.00 w siedzibie Leśnictwa, jednak duże zapotrzebowanie na drewno wymusza obrót drewnem także w innych dniach i godzinach.
  3. Drewno zostaje przedstawione do sprzedaży po obmiarze i sklasyfikowaniu wg KJW (Klasyfikacji Jakościowo Wymiarowej). Odbiór zakupionego drewna następuje z leśnych dróg wywozowych kosztem i staraniem nabywcy w terminie wskazanym przez leśniczego dokonującego sprzedaży. Dokument sprzedaży (faktura VAT) wystawiany jest zawsze w siedzibie Leśnictwa na Łagiewnickiej 305 w Łodzi bez względu na rejon odbioru drewna ( odbiór może odbywać się z lasów Lublinka, Rudy Popioły, Żabieńca, Helenówka, Opolskiej, a najczęściej z terenu Lasu Łagiewnickiego) a obowiązującą forma płatności jest gotówka.
  4. Cena drewna ustalana jest w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik sporządzany w oparciu o ceny drewna w sąsiadujących Nadleśnictwach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ilość przedstawianego do sprzedaży drewna jest ułamkiem zapotrzebowania na surowiec drzewny aglomeracji łódzkiej i najczęściej sprzedaż nie jest prowadzona z powodu braku drewna.

Informacje uzupełniające

Ilość przedstawianego do sprzedaży drewna jest ułamkiem zapotrzebowania na surowiec drzewny aglomeracji łódzkiej i najczęściej sprzedaż nie jest prowadzona z powodu braku drewna.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 dzień

Miejsce załatwienia

Zarząd Zieleni Miejskiej
Leśnictwo Miejskie
ul. Łagiewnicka 305
91-509 Łódź

tel:+48 (42) 650-02-49 wew. 17

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Zieleni Miejskiej

Komórka

Leśnictwo Miejskie