Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Rozpatrywanie interwencji najemcy gminnego lokalu użytkowego lub garażu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Przyjęcie wniosku najemcy lokalu użytkowego w formie pisma, protokołu przyjętego ustnie wniosku, zgłoszenia drogą elektroniczną,

  2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,

  3. Udzielenie odpowiedzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Podanie, wniosek, skarga
Formularz

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Użytkowych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (14.05.2020 13:42)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (14.05.2020 13:56)