Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Wpływ wniosku o ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne do Wydziału Dysponowania Mieniem.
  2. Wydział Dysponowania Mieniem gromadzi i weryfikuje dokumenty niezbędne do ustalenia odszkodowania (np. wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi).
  3. Rokowania z wnioskodawcami w sprawie wysokości odszkodowania.
  4. Podpisanie porozumienia (umowa cywilnoprawna).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 2 lat.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Opłat i Odszkodowań
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 466

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o ustalenie odszkodowania
Szablon dokumentu

W przypadku działania przez pełnomocnika:

  • Pełnomocnictwo

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 782 ze zm.), ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak.

W przypadku braku porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości, tj. w drodze decyzji administracyjnej (właściwość: Wydziału Skarbu Państwa).

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (14.05.2020 15:46)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (14.05.2020 15:49)