Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zarządzenie procesami remontowymi i modernizacja budynków oraz nadzór nad wykonaniem zadań o charakterze technicznym zleconych przez UMŁ - wynikających m.in. z uchwał Rad Osiedli i zadań budżetów obywatelskiego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenia drogą elektroniczną pisemną lub wnosząc wniosek ustnie do protokołu w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich przy al. Kościuszki 47.

Informacje uzupełniające

Adres e-mail: remonty@zlm.lodz.pl

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

w ciągu miesiąca,

w ciągu dwóch miesięcy – gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana, po zawiadomieniu wnoszącego o przedłużeniu terminu wraz z informacją o możliwości wniesienia ponaglenia.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Remontów
przyjmowanie podań –al. T. Kościuszki 47, kancelaria – parter
Adres email: remonty@zlm.lodz.pl

Telefony:

 • RON ,,CENTRUM’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON11, RON12, RON13)
 • RON ,,PÓŁNOC’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON1, RON2, RON3)
 • RON ,,POŁUDNIE’’ 93-523 Łódź ul. Paderewskiego 47, tel. +48 (42) 684-81-80
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON5, RON6, RON7)
 • RON ,,WSCHÓD’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON4, RON14 RON15)
 • RON ,,ZACHÓD’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON8, RON9, RON10)

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • § 31 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich wprowadzonego Zarządzeniem nr 8 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 października 2018 r.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Remontów

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44