Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zarządzenie procesami remontowymi i modernizacja budynków oraz nadzór nad wykonaniem zadań o charakterze technicznym zleconych przez UMŁ - wynikających m.in. z uchwał Rad Osiedli i zadań budżetów obywatelskiego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenia drogą elektroniczną pisemną lub wnosząc wniosek ustnie do protokołu w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich przy al. Kościuszki 47.

Informacje uzupełniające

Adres e-mail: remonty@zlm.lodz.pl

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

w ciągu miesiąca,

w ciągu dwóch miesięcy – gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana, po zawiadomieniu wnoszącego o przedłużeniu terminu wraz z informacją o możliwości wniesienia ponaglenia.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich

Wydział Remontów

przyjmowanie podań –al. T. Kościuszki 47, kancelaria – parter

Adres email: remonty@zlm.lodz.pl

Rejon Obsługi Najemców 1

Łódź, ul. Wielkopolska 53

email: ron1@zlm.lodz.pl

tel. +48 (42) 652 96 70

Rejon Obsługi Najemców 2

Łódź, ul. Sędziowska 16

email: ron2@zlm.lodz.pl

tel. +48 (42) 654 68 80

Rejon Obsługi Najemców 3

Łódź, ul. Przemysłowa 7

email: ron3@zlm.lodz.pl

tel. +48 (42) 650 86 73

Rejon Obsługi Najemców 4

Łódź, ul. Lubelska 9/11

email: ron4@zlm.lodz.pl

tel.+48 (42) 684 44 62

Rejon Obsługi Najemców 5

Łódź, ul. Paderewskiego 47

email: ron5@zlm.lodz.pl

tel. +48 (42) 684 81 80

Rejon Obsługi Najemców 6

Łódź, ul. Ciasna 19a

email: ron6@zlm.lodz.pl

tel. +48 (42) 208 28 91

Rejon Obsługi Najemców 7

Łódź, ul. Paderewskiego 47

email: ron7@zlm.lodz.pl

tel. +48 (42) 684 73 93

Rejon Obsługi Najemców 8

Łódź, Pl. Barlickiego 11

email: ron8@zlm.lodz.pl

tel. +48 (42) 633 01 80

Rejon Obsługi Najemców 9

Łódź, ul. Wapienna 15

email: ron9@zlm.lodz.pl

tel. +48 (42)253 70 00

Rejon Obsługi Najemców 10

Łódź, ul. Radwańska 31

email: ron10@zlm.lodz.pl

tel. +48 (42)637 27 36

Rejon Obsługi Najemców 11

Łódź, ul. Piotrkowska 86

email: ron11@zlm.lodz.pl

tel. +48 (42) 630 08 05 wew. 102

Rejon Obsługi Najemców 12

Łódź, ul. Piotrkowska 238

email: ron12@zlm.lodz.pl

tel. +48 (42) 636 82 92

Rejon Obsługi Najemców 13

Łódź, ul. Pomorska 115B

email: ron13@zlm.lodz.pl

tel. +48 (42) 678 15 69

Rejon Obsługi Najemców 14

Łódź, ul. Wilcza 7

email: ron14@zlm.lodz.pl

tel. +48 (42) 253 10 61

Rejon Obsługi Najemców 15

Łódź, ul. Dębowskiego 8

email: ron15@zlm.lodz.pl

tel. +48 (42) 679 30 29

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • § 31 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich wprowadzonego Zarządzeniem nr 8 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 października 2018 r.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Remontów

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (18.05.2020 09:55)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (18.05.2020 14:17)