Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Pobierz dokument o zameldowaniu z rejestru PESEL

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  2. W przypadku gdy dane z rejestru PESEL nie będą zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami, wnioskodawca składa do organu gminy wniosek w celu usunięcia niezgodności.

Informacje uzupełniające

Warunkiem skorzystania z możliwości pobrania dokumentu o zameldowaniu z rejestru PESEL jest posiadanie przez wnioskodawcę profilu zaufanego lub e-dowodu oraz własnego konta na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP, na którą zostanie dostarczony elektroniczny dokument z informacją o adresie zameldowania.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bezzwłocznie

Miejsce załatwienia

Wniosek przesyłany jest bezpośrednio do rejestru PESEL.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Pobierz dokument o zameldowaniu
Formularz

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Formularz

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.)

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44