Aplikowanie przez kandydatów na praktyki i staże w serwisie praktyki.lodz.pl

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

W celu aplikowania na praktyki i staże w serwisie www.praktyki.lodz.pl należy:

 1. wejść na stronę www.praktyki.lodz.pl,
 2. zarejestrować profil kandydata,
 3. wyszukać dostępne oferty praktyk i staży oraz aplikować na nie.

Informacje uzupełniające

 1. Aby dokonać rejestracji profilu kandydata na portalu praktyk i staży, należy na stronie www.praktyki.lodz.pl kliknąć w link: „Logowanie/Rejestracja” i dalej wybrać okno „Kandydat”. W zakładce „Zarejestruj się” należy wpisać login, adres e-mail, który będzie przypisany do konta Kandydata, hasło (dwukrotnie powtórzone) oraz imię i nazwisko. Następnie należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin Serwisu oraz Klauzulę Informacyjną RODO wraz z niezbędnymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie danych osobowych zarejestrowanym w serwisie pracodawcom, i kliknąć przycisk „Załóż konto". Jednocześnie można wyrazić zgodę na przesyłanie Newslettera drogą elektroniczną z dostępnymi ofertami praktyk i staży oraz informacjami związanymi z programem „Młodzi w Łodzi”.
 2. Następnie na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z linkiem, który należy „kliknąć” w celu potwierdzenia rejestracji konta/adresu e-mail. Po aktywacji konta/adresu e-mail zostaniesz automatycznie zalogowany w serwisie, następnie należy uzupełnić dane w profilu Kandydata o podstawowe dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon, podać uczelnię, kierunek i rok studiów oraz można uzupełnić informacje dodatkowe związane ze znajomością języka obcego, doświadczenia i innych posiadanych umiejętności.
 3. Pracodawca zgłaszający ofertę określa wymagania względem kandydatów, warunki odbywania praktyk lub stażu, czas ich trwania oraz sposób aplikowania na ofertę.
 4. Aplikowanie na ofertę odbywa się zgodnie z preferencjami określonymi przez pracodawcę w treści oferty:
  • bezpośrednio na wskazane dane kontaktowe (najczęściej e-mail),
  • poprzez formularz aplikacyjny dostępny w systemie strony, który pozwala załączać plik z CV kandydata i wysłać pracodawcy, wówczas zgłoszenia widoczne są w profilu pracodawcy przy danej ofercie,
  • poprzez odesłanie do formularza aplikacyjnego zewnętrznego systemu rekrutacyjnego.
 5. Zarządzający serwisem nie uczestniczą w procesie selekcji kandydatów, która w całości leży po stronie pracodawcy (Uwaga: Nie dotyczy projektu „Praktykuj w Łodzi - Staże wakacyjne”, w którym pracownicy Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej mogą na życzenie firmy przeprowadzić wstępną selekcję kandydatów).

Kandydat może aplikować na dowolną liczbę ofert zamieszczonych w serwisie, pod warunkiem spełniania kryteriów określonych przez pracodawcę. (Uwaga: Nie dotyczy projektu „Praktykuj w Łodzi - Staże wakacyjne”, w którym to kandydaci mogą aplikować na maksymalnie 5 ofert staży wakacyjnych.)

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin rozpatrzenia aplikacji o staż zależy wyłącznie od pracodawcy (Nie dotyczy projektu „Praktykuj w Łodzi - Staże wakacyjne”, w którym termin podjęcia decyzji przez pracodawców co do wyboru stażystów jest określony na początku każdej edycji projektu i jest to zazwyczaj połowa czerwca).

Miejsce załatwienia

Aplikacje o staże trafiają bezpośrednio do pracodawców. Oni podejmują decyzję i udzielają odpowiedzi.

Serwis www.praktyki.lodz.pl prowadzi:
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Urzędu Miasat Łodzi
Oddział ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami
93-590 Łódź, al. Politechniki 32, pok. 114
e-mail: praktyki@praktyki.lodz.ploraz na stronie www.praktyki.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania

Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr L/1535/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+”

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej