Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wydawanie opinii dotyczących stoisk ekspozycyjno-handlowych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego stoiska ekspozycyjno-handlowego z zapisami Regulaminu Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi załącznikami.

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z opinią Biura).

Informacje uzupełniające

Wniosek może złożyć przedsiębiorca prowadzący lokal handlowy lub planujący wystawić stoisko w ramach zorganizowanej imprezy.

Procedurę dotyczącą dzierżawy terenu drogi wewnętrznej prowadzi Zarząd Dróg i Transportu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Miejsce załatwienia

Biuro Architekta Miasta
ul. Wólczańska 36
90-608Łódź

Wniosek składa się w:

  • Kancelarii głównej UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek B, parter
  • Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110

lub za pośrednictwem poczty.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie opinii dla stoiska ekspozycyjno-handlowego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej
Szablon dokumentu
  • Projekt elementów zagospodarowania stoiska ekspozycyjno-handlowego wraz z wizualizacjami proponowanych rozwiązań estetycznych - 2 egz.
  • Projekt zagospodarowania terenu stoiska ekspozycyjno-handlowego w formie rzutu - 2 egz.
  • Mapa do celów lokalizacyjnych z zaznaczeniem terenu projektowanego stoiska ekspozycyjno-handlowego - 2 egz.
W przypadku ustalenia pełnomocnika do złożenia niniejszego wniosku i podpisania umowy dzierżawy:
  • Pełnomocnictwo

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Architekta Miasta