Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Obsługa przedsiębiorcy, inwestora, startupu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Kompleksowa obsługa przedsiębiorców, start upów i inwestorów oraz utrzymywanie pozytywnych relacji biznesowych zachęcających do rozwoju gospodarczego w Łodzi i regionie.

  2. Udzielenie zainteresowanym podmiotom kompleksowej informacji (telefonicznie, mailowo bądź w czasie spotkania) lub umówienie osobistego spotkania w siedzibie firmy lub na terenie UMŁ w celu poznania potrzeb podmiotów i ustalenia czynnościami, które należy podjąć w celu realizacji sprawy ułatwienia podmiotom działalności w Łodzi, np. z uwzględnieniem wsparcia ze strony innych komórek UMŁ.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W trybie ciągłym przez cały rok, niezwłocznie po otrzymaniu zapytania.

Miejsce załatwienia

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Oddział Rozwoju i Relacji z Inwestorami

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104a

boi@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie przyjęcia "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+"

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej