50-lecie pożycia małżeńskiego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przy dokonywaniu zgłoszenia konieczne będzie podanie danych małżonków, w szczególności daty i miejsca zawarcia małżeństwa.

 2. Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub osoba bliska.

Informacje uzupełniające

Jeżeli Jubilaci zameldowani są w Łodzi, zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi.

Nie jest konieczne przedłożenie odpisu aktu małżeństwa.

We wniosku o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” zamieszcza się:

 • numery PESEL małżonków
 • nazwiska i imiona
 • pierwsze imiona rodziców
 • daty i miejsca urodzenia
 • poprzednie nazwiska
 • miejsce zameldowania na pobyt stały obojga małżonków (jeśli małżonkowie mają różne adresy, oprócz stałych meldunków wpisuje się adres do korespondencji)
 • data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego
 • dane kontaktowe zgłaszającego i Jubilatów

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie („Złote Gody") przyznawany jest przez Prezydenta RP tylko raz, za przeżyte w związku małżeńskim minimum 50 lat. Jeżeli Jubilaci obchodzą np. 60-tą rocznicę ślubu, nie otrzymają kolejnego odznaczenia chyba, że dotąd nie ubiegali się o nie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Łodzi

al. Piłsudskiego 100

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania

Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. 2020, poz. 138)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego