50-lecie pożycia małżeńskiego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjmowanie zgłoszeń na jubileusz.

 2. Organizacja uroczystości wręczania medali.

 3. Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub osoba bliska.

 4. Przyjęcie zgłoszenia następuje w chwili przedstawienia dokumentów.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek o przyznanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą rocznicę. Jeśli rocznica przypada w styczniu bądź lutym danego roku, wnioski można przedstawić począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedniego.

 • Dowody osobiste do wglądu.

Informacja dla osób bliskich dokonujących zgłoszenia:

 • Do wniosku wpisuje się oprócz danych osobowych:
  • numery PESEL małżonków
  • nazwiska i imiona
  • pierwsze imiona rodziców
  • data i miejsce urodzenia
  • poprzednie nazwiska
  • miejsce zameldowania na pobyt stały obojga małżonków (jeśli małżonkowie mają różne adresy, oprócz stałych meldunków wpisują adres do korespondencji)
  • data zawarcia związku małżeńskiego.

UWAGA!
Nie wymaga się przedstawienia odpisu aktu małżeństwa.
Należy wskazać miejsce i datę zawarcia ślubu!

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego:

 • Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • Łódź, ul. Pabianicka 2

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. 2020, poz. 138)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego