Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zgłoszenie zgonu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Do sporządzenia aktu zgonu lekarz wydaje kartę zgonu. Należy przynieść ją do urzędu wraz z dowodem osobistym zmarłego. Trzeba również okazać swój dowód osobisty. Urzędnik zapyta o stan cywilny zmarłego i panieńskie nazwisko jego matki. Następnie sporządzi akt zgonu i wyda odpis aktu zgonu oraz dokument potrzebny w kancelarii cmentarnej.

Informacje uzupełniające

Zgon zgłasza osobiście osoba bliska zmarłemu. Można jednak upoważnić do tego inną osobę, np. pracownika zakładu pogrzebowego.

Nie trzeba umawiać się na wizytę w urzędzie.

Uwaga!

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń z wystąpieniem stanu epidemii oraz odpowiednim zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
Łódź,al. Piłsudskiego 100

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Karta zgonu
  • Dowód osobisty osoby zmarłej, a w przypadku śmierci cudzoziemca – jego paszport
  • Karta pobytu zmarłego cudzoziemca (jeżeli ją posiadał)
  • Dane żyjącego współmałżonka osoby zmarłej
  • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon
  • Zezwolenie prokuratury na sporządzenie aktu zgonu (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy okoliczności śmierci są przedmiotem zainteresowania prokuratury)

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 463)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego