Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wydawanie opinii dotyczących ogródków gastronomicznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego ogródka gastronomicznego z zapisami Regulaminu Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi załącznikami.

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z opinią Biura).

Informacje uzupełniające

Z wnioskiem może wystąpić przedsiębiorca prowadzący lokal gastronomiczny na terenie parku kulturowego. Z uwagi na ochronę konserwatorską jakiej podlegają układy urbanistyczne ul. Piotrkowskiej oraz pl. Wolności – obszarowe wpisy do rejestru zabytków - na ustawienie ogródków gastronomicznych zlokalizowanych na tych obszarach należy uzyskać pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Procedurę dotyczącą dzierżawy terenu drogi wewnętrznej prowadzi Zarząd Dróg i Transportu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Miejsce załatwienia

Biuro Architekta Miasta
ul. Wólczańska 36
90-608 Łódź

Wniosek składa się w:

 • Kancelarii głównej UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek B, parter
 • Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110

lub za pośrednictwem poczty.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie opinii dla ogródka gastronomicznego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej
Szablon dokumentu
 • Projekt elementów zagospodarowania ogródka gastronomicznego wraz z wizualizacjami proponowanych rozwiązań estetycznych - 2 egz.
 • Projekt zagospodarowania terenu ogródka gastronomicznego w formie rzutu - 2 egz.
 • Mapa do celów lokalizacyjnych z zaznaczeniem terenu projektowanego ogródka gastronomicznego - 2 egz.
W przypadku lokali nieposiadających wejścia bezpośrednio z ulicy lub propozycji rozszerzenia ogródka na długość sąsiedniej witryny:
 • Zgoda właściciela (właścicieli) lokalu (lokali), przed którym (którymi) planowane jest wystawienie ogródka gastronomicznego - do wglądu

W przypadku ustalenia pełnomocnika do złożenia niniejszego wniosku:

 • Pełnomocnictwo

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej,

 • zarządzenie Nr 3343/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania ogródków gastronomicznych na drogach wewnętrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Architekta Miasta