Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Regulamin udzielania dotacji określa Uchwała nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi.

Wniosek o dotacje mogą złożyć osoby i podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku.

Informacje uzupełniające

Wzór wniosku jest publikowany corocznie wraz z zarządzeniem o naborze wniosków na stronie BIP.

Termin składania wniosków – od 1 października do 31 października roku poprzedzającego przeprowadzanie robót lub prac.

Rozstrzygnięcie naboru następuje po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na dany rok. Wnioski rozpatruje komisja. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

16 miesięcy

Miejsce załatwienia

Biuro Architekta Miasta
ul. Wólczańska 36
90-608 Łódź

Wniosek składa się w:

  • Kancelarii głównej UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek B, parter
  • Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110

lub za pośrednictwem poczty.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udzielenie o dotacji (dostępny po ogłoszeniu naboru w BIP - II połowa września każdego roku)

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała Nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łodzi.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Architekta Miasta