Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udzielanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 • Podanie o udzielenie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

 • Sprawę kończy wydanie zezwolenia w postaci decyzji administracyjnej.

Informacje uzupełniające

W przypadku braku wymaganych załączników wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
pok. 57, 58

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

opłata skarbowa 82,00 zł


Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Podanie o udzielenie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Szablon dokumentu
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na planowane hodowanie/ utrzymywanie charta/ chartów lub mieszańca charta/ mieszańców chartów
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie
Szablon dokumentu
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • Rodowód/metryka, informacja o źródle pochodzenia w przypadku mieszańców.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),

 • ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. z 2020 r., poz. 67 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. 135, poz. 909),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź), złożone za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa