Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Ochrona zwierząt niehumanitarnie traktowanych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Z urzędu po uzyskaniu informacji od policji, straży miejskiej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt Prezydent Miasta Łodzi może wydać decyzję o czasowym odebraniu zwierząt niehumanitarnie traktowanych.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do jednego miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
pok. 57, 58

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (16.06.2020 10:58)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (16.06.2020 11:08)