Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udzielanie zezwolenia na utrzymywanie lub hodowanie psów rasy uznanej za agresywną

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Sprawę kończy wydanie zezwolenia w postaci decyzji administracyjnej.

Informacje uzupełniające

Zezwolenie wydaje prezydent/starosta właściwy według miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psów.
Zezwolenie wygasa w przypadku zmiany ww. miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psów.
Rasy psów uznane za agresywne:

 • amerykański pit bull terrier
 • pies z Majorki (Perro de presa Mallorquin)
 • buldog amerykański
 • dog argentyński
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
 • tosa inu
 • rottweiler
 • akbash dog
 • anatolian karabash
 • moskiewski stróżujący
 • owczarek kaukaski

W przypadku braku wymaganych załączników wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
pok. 57, 58

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

opłata skarbowa 82 zł


Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Podanie o udzielenie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywną
Szablon dokumentu
 • Rodowód/metryka pochodzenia
 • Dowód opłaty skarbowej

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz 256 ze zm.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź), złożone za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa