Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Wydanie zaświadczenia następuje po złożeniu wymaganych dokumentów.
  2. Sprawę można załatwić osobiście , za pełnomocnictwem lub za pośrednictwem poczty.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddziały Architektoniczno – Budowlane I-V
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, bud. F, pok. 046

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Zaświadczenie dotyczące samodzielności lokalu użytkowego 17,00 zł
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Plan sytuacyjny określający miejsce budynku na działce i miejsce lokalu w tym budynku
  • Rzuty poziome i w razie potrzeby przekroje pionowe lokalu i najbliższego otoczenia w zakresie potwierdzającym jego samodzielność i powiązanie z ogólnie dostępną drogą ewakuacyjną
  • Część opisowa zawierająca ogólny opis lokalu, określenie wyposażenia w instalację i urządzenia, opis ścian oddzielających przedmiotowy lokal od innych
  • Jednoznaczna opinia, że lokal jest samodzielny w myśl wymagań art. 2 ust. 2. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.)
  • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2015, poz. 1892, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 13:37)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 13:40)