Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie zaświadczeń o zgodności lokalizacji magazynu z planem zagospodarowania przestrzennego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Złożenie wniosku wraz z mapą z oznaczoną działką (terenem).
  2. Sprawę można załatwić osobiście, za pełnomocnictwem lub za pośrednictwem poczty.

Informacje uzupełniające

Mapa z oznaczonymi obszarami planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępna jest: przy kancelarii - Piotrkowska 104 pok. 046, pok. 360 oraz na stronie: www.uml.lodz.pl >mapa > mapy tematyczne> studium i plany zagospodarowania przestrzennego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, bud. F, pok. 046

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Zaświadczenie 17,00 zł
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Numer konta do wniesienia opłaty: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia
Szablon dokumentu
  • Mapa z oznaczoną działką (terenem)
  • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. Nr 60, poz. 614, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 14:10)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 14:12)