Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zgłaszanie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Sprawę można załatwić osobiście, za pełnomocnictwem lub za pośrednictwem poczty.
 3. W imieniu osób fizycznych i prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych oświadczenie o prawie do terenu na cele budowlane może wypełnić i podpisać pełnomocnik.
 4. Wniosek o wydanie decyzji zarówno w imieniu osób fizycznych, prawnych jak i wspólnot mieszkaniowych może podpisać pełnomocnik.

Informacje uzupełniające

 • We wniosku zgłoszenia - należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia.
 • Jeżeli Urząd w terminie 21 dni nie wyda decyzji o sprzeciwie to po upływie 21 dni od zgłoszenia można rozpocząć roboty budowlane.
 • W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 • Kopię mapy do celów lokalizacyjnych można pobrać w Łódzkim Ośrodku Geodezji w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

21 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Architektoniczno-Budowlany I-V
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, bud. F, pok. 046

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Pełnomocnictwo 17,00 zł.

Nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę (rozbiórkę)
Szablon dokumentu
 • Szkice lub rysunki (prosty rysunek - w zależności od potrzeb)
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Szablon dokumentu
 • Opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 30 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania ewentualnej decyzji o sprzeciwie.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 14:56)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 14:56)