Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia z rejestru mieszkańców (potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy)

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się:

  1. Jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy.
  2. Po wydaniu zaświadczenia z rejestru mieszkańców potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy. W tym przypadku należy załączyć do wniosku oryginał dokumentu, do którego ma zostać sporządzony wielojęzyczny formularz.

Informacje uzupełniające

Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem platformy ePUAP.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Ewidencji Ludności
e-mail: ewidencja@uml.lodz.pl

ul. Zachodnia 47,91-065 Łódź, II piętro, okienko 1, 2
al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, I piętro, pokój 102
ul. Krzemieniecka 2b, 94-030 Łódź, parter, stanowiska 1-4
al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź, parter, stanowiska 8-10

Oddział Koordynacji i Udostępniania Danych Osobowych
e-mail: koordynacja.ewidencja@uml.lodz.pl
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź II piętro, pokój 229

Opłaty

Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza : 17 zł

Opłatę należy wpłacić w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek organu. Numer konta bankowego do wpłaty opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza:
GETIN NOBLE Bank S.A. 13 1560 0013 2026 0000 0026 0025

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku S.A., a także we wpłatomatach Getin Noble Banku S. A, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemienieckiej 2B, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza
Szablon dokumentu
  • Dowód osobisty
  • Dowód wniesienia opłaty
  • Oryginał wydanego zaświadczenia

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012
  • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 860)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Jagusiak Bogusława (03.07.2020 13:40)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (03.07.2020 13:41)